The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Tillståndsmätning och analys av vägmarkeringars synbarhet i mörker i Sverige 2003 Koucheki, Behzad

By: Series: VTI notatPublication details: Linköping Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2004; VTI notat 25-2004, Description: 18 s, 320 kBSubject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI P5000:2004-25Location: Abstract: Denna rapport beskriver resultaten av en inventering av vägmarkeringars retroreflexion under år 2003 på klass-3-vägar i Sverige, dvs. på vägar med ÅDT > 4 000 fordon/dygn. Resultaten jämförs också med motsvarande från åren 2000-2002.År 2003 användes i princip samma metod som tidigare år. Detta innebär mätning av de torra vägmarkeringarnas retroreflexion med det mobila instrumentet Ecodyn 30. Instrumentet har dock modifierats något varför det har validerats mot LTL-2000. För att validera Ecodyn 30 har mätningar gjorts på några valda objekt med både Ecodyn 30 (monterade på två bilar) och LTL-2000. En jämförelse gjordes som visade att skillnaderna mellan mätvärdena från de två mätbilarna var försumbara. Likaså var överensstämmelsen mellan mätvärden från Ecodyn 30 och LTL-2000 god.Analyserna visar att Region Sydöst och Region Väst har en högre vägmarkeringsstandard än övriga regioner, medan Region Stockholm och Region Mitt har en lägre standard.Sammanlagt har 39 % av alla utvalda delobjekt i Sverige (undantaget Region Skåne som inte ingått i studien) blivit godkända. Region Sydöst och Region Väst har mer än 70 % godkända objekt och är därmed bäst i landet. Lägsta andelen godkända delobjekt har Region Stockholm med ca 8 %. I övriga regioner är andelen godkända delobjekt mellan 10 % och 45 %. Mätningarna under åren 2000-2003 visar på en positiv utveckling av vägmarkeringarnas funktion. Detta gäller framförallt de regioner som hade en relativt sett låg vägmarkeringskvalitet vid projektets början år 2000.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P5000:2004-25

Denna rapport beskriver resultaten av en inventering av vägmarkeringars retroreflexion under år 2003 på klass-3-vägar i Sverige, dvs. på vägar med ÅDT > 4 000 fordon/dygn. Resultaten jämförs också med motsvarande från åren 2000-2002.År 2003 användes i princip samma metod som tidigare år. Detta innebär mätning av de torra vägmarkeringarnas retroreflexion med det mobila instrumentet Ecodyn 30. Instrumentet har dock modifierats något varför det har validerats mot LTL-2000. För att validera Ecodyn 30 har mätningar gjorts på några valda objekt med både Ecodyn 30 (monterade på två bilar) och LTL-2000. En jämförelse gjordes som visade att skillnaderna mellan mätvärdena från de två mätbilarna var försumbara. Likaså var överensstämmelsen mellan mätvärden från Ecodyn 30 och LTL-2000 god.Analyserna visar att Region Sydöst och Region Väst har en högre vägmarkeringsstandard än övriga regioner, medan Region Stockholm och Region Mitt har en lägre standard.Sammanlagt har 39 % av alla utvalda delobjekt i Sverige (undantaget Region Skåne som inte ingått i studien) blivit godkända. Region Sydöst och Region Väst har mer än 70 % godkända objekt och är därmed bäst i landet. Lägsta andelen godkända delobjekt har Region Stockholm med ca 8 %. I övriga regioner är andelen godkända delobjekt mellan 10 % och 45 %. Mätningarna under åren 2000-2003 visar på en positiv utveckling av vägmarkeringarnas funktion. Detta gäller framförallt de regioner som hade en relativt sett låg vägmarkeringskvalitet vid projektets början år 2000.

Powered by Koha