The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Alkolås som alternativ till körkortsåterkallelse : en attitydundersökning bland läkare Bjerre, Bo ; Heed, Birgitta ; Kers, Sarah

By: Contributor(s): Publication details: Borlänge Vägverket. Publikation 2004:31, 2004Description: 23 sSubject(s): Online resources: Abstract: Läkare har enligt Körkortslagen skyldighet att till länsstyrelsen anmäla den patient som av medicinska skäl är uppenbart olämplig att ha körkort. Ett diagnostiserat alkoholberoende/missbruk utgör ett sådant medicinskt skäl. Av olika anledningar anmäler emellertid läkare mycket sällan dessa patienter. Syftet med undersökningen var att ta reda på om allmänläkares och psykiatrers vilja/benägenhet att i större utsträckning anmäla patienter med alkoholproblem, med eller utan fastställd diagnos, skulle öka om möjlighet att delta i alkolåsprogram finns som alternativ till körkortsåterkallelse. Enkäten har skickats ut till 660 läkare, varav 500 är allmänläkare. De övriga 160 tillfrågade läkarna är utvalda genom att de är medlemmar i Svensk Förening för Beroendemedicin (övervägande psykiatrer). Enkätsvaren visar att läkarna träffar i genomsnitt 2 patienter/månad (medianvärdet) med diagnosen alkoholberoende. Medianvärdet för hur många patienter som hittills anmälts till länsstyrelsen är 0. Vi har kunnat beräkna att andelen patienter med alkoholberoende som läkarna anmält under sitt yrkesverksamma liv är endast en av 1 000 patienter med diagnosen alkoholberoende. Den främsta orsaken till att läkarna inte anmäler är den förväntade negativa patient/läkarrelationen. Andra faktorer som uppges som hinder är den ”polisiära” rollen och osäkerhet att diagnostisera alkoholsjukdom. Enkätsvaren pekar på att anmälningarna uppskattningsvis skulle öka 40 gånger för patienter med diagnosen alkoholberoende, om möjlighet till deltagande i alkolåsprogram finns.
Item type: Reports, conferences, monographs
No physical items for this record

Läkare har enligt Körkortslagen skyldighet att till länsstyrelsen anmäla den patient som av medicinska skäl är uppenbart olämplig att ha körkort. Ett diagnostiserat alkoholberoende/missbruk utgör ett sådant medicinskt skäl. Av olika anledningar anmäler emellertid läkare mycket sällan dessa patienter. Syftet med undersökningen var att ta reda på om allmänläkares och psykiatrers vilja/benägenhet att i större utsträckning anmäla patienter med alkoholproblem, med eller utan fastställd diagnos, skulle öka om möjlighet att delta i alkolåsprogram finns som alternativ till körkortsåterkallelse. Enkäten har skickats ut till 660 läkare, varav 500 är allmänläkare. De övriga 160 tillfrågade läkarna är utvalda genom att de är medlemmar i Svensk Förening för Beroendemedicin (övervägande psykiatrer). Enkätsvaren visar att läkarna träffar i genomsnitt 2 patienter/månad (medianvärdet) med diagnosen alkoholberoende. Medianvärdet för hur många patienter som hittills anmälts till länsstyrelsen är 0. Vi har kunnat beräkna att andelen patienter med alkoholberoende som läkarna anmält under sitt yrkesverksamma liv är endast en av 1 000 patienter med diagnosen alkoholberoende. Den främsta orsaken till att läkarna inte anmäler är den förväntade negativa patient/läkarrelationen. Andra faktorer som uppges som hinder är den ”polisiära” rollen och osäkerhet att diagnostisera alkoholsjukdom. Enkätsvaren pekar på att anmälningarna uppskattningsvis skulle öka 40 gånger för patienter med diagnosen alkoholberoende, om möjlighet till deltagande i alkolåsprogram finns.

Powered by Koha