The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

GPS som verktyg vid gatudrift Holfelt, Nicklas ; Krantz, Tobias

By: Contributor(s): Publication details: Luleå Luleå tekniska universitet, 2003; Industriell ekonomi och samhällsvetenskap/, ; Industriell logistik, ; Examensarbete 2003:248, Description: 2.380 kBSubject(s): Online resources: Abstract: Luleå kommun funderar på att införskaffa ett GPS-baserat kvalitets- och uppföljningssystem för gatudrift. Detta för att få en bättre kontroll på vilka aktiviteter inom gatudrift som har utförts samt när och vart de har utförts. Detta arbete åt Luleå kommun syftar till att utvärdera hur ett GPS- baserat kvalitets- och uppföljningssystem kan användas inom kommunal gatudrift. Vilken data som kan genereras från ett sådant system och hur den ska användas. Arbetet har genomförts som en fallstudie med uteslutande kvalitativt material. Genom litteraturstudier och observationer har data samlats in och analyserats för att komma fram till hur kommunen ska kunna nyttja ett sådant system. Resultatet är presenterat i form av ett förslag. Där föreslås att införandet av ett GPS-baserat system införs i olika tidsperioder, där kvalitetssäkring är det första och enklaste steget att införa. Därefter införs funktioner för inventering, uppföljning, realtidslösning och koppling till andra system där prioriteringen har varit vilka behov samt hur tids- och resurskrävande införandet är.
Item type: Master thesis
No physical items for this record

Luleå kommun funderar på att införskaffa ett GPS-baserat kvalitets- och uppföljningssystem för gatudrift. Detta för att få en bättre kontroll på vilka aktiviteter inom gatudrift som har utförts samt när och vart de har utförts. Detta arbete åt Luleå kommun syftar till att utvärdera hur ett GPS- baserat kvalitets- och uppföljningssystem kan användas inom kommunal gatudrift. Vilken data som kan genereras från ett sådant system och hur den ska användas. Arbetet har genomförts som en fallstudie med uteslutande kvalitativt material. Genom litteraturstudier och observationer har data samlats in och analyserats för att komma fram till hur kommunen ska kunna nyttja ett sådant system. Resultatet är presenterat i form av ett förslag. Där föreslås att införandet av ett GPS-baserat system införs i olika tidsperioder, där kvalitetssäkring är det första och enklaste steget att införa. Därefter införs funktioner för inventering, uppföljning, realtidslösning och koppling till andra system där prioriteringen har varit vilka behov samt hur tids- och resurskrävande införandet är.

Powered by Koha