The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Swedish road account - Mälardalen : 1998-2002 Thomas, Fridtjof

By: Series: VTI rapport ; 500APublication details: Linköping Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2004Description: 16 s. + bil (ca 40 s.)Subject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI P0654:500ALocation: Abstract: Vägverket (VV) började 1996 att systematiskt samla in och registrera kostnader för nybyggnation, förbättring, underhåll och drift av det statliga vägnätet i ett system med namn VERA (akronym för ”Verksamhetsuppföljning och resultatanalys”). Uppgifter om trafik, liksom infrastrukturens sammansättning i termer av vägkategorier eller underhållsklasser, kan erhållas från Vägverkets Vägdatabank (VDB). VDB:s referensram är ett system av noder och länkar som representerar det statliga vägnätet. VERA:s referensram är däremot utförda objekt, som kan kopplas till en geografisk plats främst via ett vägnummer och en uppgift om berörd kommun. Syftet med detta projekt har varit att skapa ett register över kostnader, infrastruktur och tillhörande trafik som sammanför VERA:s kostnadsuppgifter med VDB:s infrastruktur- och trafikuppgifter på en så detaljerad nivå som möjligt. Det har visat sig att inom den statliga väghållningen är driftområden i dagsläget den minsta väldefinierade enhet som kan skapas. Registret är ett pilotprojekt och omfattar endast driftområdena i VV:s Region Mälardalen. Denna VTI-rapport ger uppgifter om datainsamlingen och de registrerade uppgifterna. Syftet med beskrivningen är att ge registrets framtida användare möjlighet att snabbt bilda sig en kvalificerad uppfattning om dess innehåll.Abstract: In 1996, the Swedish National Road Administration (SNRA) began systematically collecting and recording costs associated with new construction, improvements, maintenance and operation of the national road network in a system known as VERA (an acronym for "Verksamhetsuppföljning and resultatanalys" - or, in English, "activity follow-up and results analysis"). Information about traffic and the composition of the infrastructure in terms of road categories and maintenance classes can be obtained from the SNRA Road Data Bank (VDB). VDB's frame of reference is a system of nodes and links that represent the national road network. Conversely, VERA's frame of reference consists of executed objects that can be linked to a geographical site, mainly via a road number and a datum identifying the affected municipality. The purpose of this project has been to create a register of costs, infrastructures, and associated traffic that ties the VERA cost data to the VDB infrastructure and traffic data at the most detailed level possible. We have found that, within the context of national road maintenance, operating areas are currently the smallest well-defined units that can be created. The register is a pilot study and restricted to the operating areas in the area of Mälardalen. This VTI report provides information about data gathering and the recorded data. The purpose of this account is to provide future users of the register with a means of quickly forming an accurate idea of its contents.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings
Current library Call number Status Date due Barcode
Statens väg- och transportforskningsinstitut Available

Vägverket (VV) började 1996 att systematiskt samla in och registrera kostnader för nybyggnation, förbättring, underhåll och drift av det statliga vägnätet i ett system med namn VERA (akronym för ”Verksamhetsuppföljning och resultatanalys”). Uppgifter om trafik, liksom infrastrukturens sammansättning i termer av vägkategorier eller underhållsklasser, kan erhållas från Vägverkets Vägdatabank (VDB). VDB:s referensram är ett system av noder och länkar som representerar det statliga vägnätet. VERA:s referensram är däremot utförda objekt, som kan kopplas till en geografisk plats främst via ett vägnummer och en uppgift om berörd kommun. Syftet med detta projekt har varit att skapa ett register över kostnader, infrastruktur och tillhörande trafik som sammanför VERA:s kostnadsuppgifter med VDB:s infrastruktur- och trafikuppgifter på en så detaljerad nivå som möjligt. Det har visat sig att inom den statliga väghållningen är driftområden i dagsläget den minsta väldefinierade enhet som kan skapas. Registret är ett pilotprojekt och omfattar endast driftområdena i VV:s Region Mälardalen. Denna VTI-rapport ger uppgifter om datainsamlingen och de registrerade uppgifterna. Syftet med beskrivningen är att ge registrets framtida användare möjlighet att snabbt bilda sig en kvalificerad uppfattning om dess innehåll.

In 1996, the Swedish National Road Administration (SNRA) began systematically collecting and recording costs associated with new construction, improvements, maintenance and operation of the national road network in a system known as VERA (an acronym for "Verksamhetsuppföljning and resultatanalys" - or, in English, "activity follow-up and results analysis"). Information about traffic and the composition of the infrastructure in terms of road categories and maintenance classes can be obtained from the SNRA Road Data Bank (VDB). VDB's frame of reference is a system of nodes and links that represent the national road network. Conversely, VERA's frame of reference consists of executed objects that can be linked to a geographical site, mainly via a road number and a datum identifying the affected municipality. The purpose of this project has been to create a register of costs, infrastructures, and associated traffic that ties the VERA cost data to the VDB infrastructure and traffic data at the most detailed level possible. We have found that, within the context of national road maintenance, operating areas are currently the smallest well-defined units that can be created. The register is a pilot study and restricted to the operating areas in the area of Mälardalen. This VTI report provides information about data gathering and the recorded data. The purpose of this account is to provide future users of the register with a means of quickly forming an accurate idea of its contents.

Powered by Koha