The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Visualiseringsmiljö i 3D för att skapa säkrare trafiksituationer för barn Nyberg, Karolina ; Svensson, Ida

By: Contributor(s): Publication details: Luleå Luleå tekniska universitet, 2002; Samhällsbyggnadsteknik, ; D-uppsats Geografi 2002:09, Description: 544 kBSubject(s): Online resources: Abstract: Vägverket grundar sitt arbete om barns säkerhet i trafiken på en barnkonvention utarbetat av FN. I konventionen står det att barns bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som myndigheter och offentliga organisationer vidtar och som rör barn. På uppdrag av Vägverket Region Norr har vi upprättat en visualiseringsmiljö som kan användas för att analysera en befintlig eller planerad trafiklösning. Syftet med arbetet var att undersöka vad som krävs för att med hjälp av GIS-verktyg, utifrån barns synvinkel, bygga upp en 3D modell över en trafiksituation. Vi har undersökt två programvaror, ERDAS Imagine VirtualGIS och ArcView 3D Analyst, och kommit fram till att ERDAS Imagine VirtualGIS lämpar sig bäst för att bygga upp en 3D modell utifrån våra krav. I ERDAS Imagine VirtualGIS byggde vi upp en 3D modell med hjälp av befintlig data och olika modeller. 3D modellen visualiserade området Östra skolan i centrala Luleå. Modeller över träd och fordon fick vi från modellkatalogen i ERDAS Imagine VirtualGIS och från Internet. Övriga modeller skapade vi i en gratisversion av programmet AC3D. Av de olika analyser som går att utföra i den tredimesionella modellen är det framförallt analyser av siktförhållanden som är väsentlig vid planering av barns säkerhet i trafiken. Det är omöjligt för vuxna att se på trafiken med barns ögon därför kan det vara till stor hjälp att istället försöka visualisera detta med hjälp av datorn. Med en 3D miljö kan man på enkelt sätt komma ner på barns nivå, ställa in vinkel på synfältet och analysera siktförhållandet i området. Givetvis kan man aldrig visualisera exakt hur ett barn uppfattar trafiken men detta är en god bit på vägen.
Item type: Master thesis
No physical items for this record

Vägverket grundar sitt arbete om barns säkerhet i trafiken på en barnkonvention utarbetat av FN. I konventionen står det att barns bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som myndigheter och offentliga organisationer vidtar och som rör barn. På uppdrag av Vägverket Region Norr har vi upprättat en visualiseringsmiljö som kan användas för att analysera en befintlig eller planerad trafiklösning. Syftet med arbetet var att undersöka vad som krävs för att med hjälp av GIS-verktyg, utifrån barns synvinkel, bygga upp en 3D modell över en trafiksituation. Vi har undersökt två programvaror, ERDAS Imagine VirtualGIS och ArcView 3D Analyst, och kommit fram till att ERDAS Imagine VirtualGIS lämpar sig bäst för att bygga upp en 3D modell utifrån våra krav. I ERDAS Imagine VirtualGIS byggde vi upp en 3D modell med hjälp av befintlig data och olika modeller. 3D modellen visualiserade området Östra skolan i centrala Luleå. Modeller över träd och fordon fick vi från modellkatalogen i ERDAS Imagine VirtualGIS och från Internet. Övriga modeller skapade vi i en gratisversion av programmet AC3D. Av de olika analyser som går att utföra i den tredimesionella modellen är det framförallt analyser av siktförhållanden som är väsentlig vid planering av barns säkerhet i trafiken. Det är omöjligt för vuxna att se på trafiken med barns ögon därför kan det vara till stor hjälp att istället försöka visualisera detta med hjälp av datorn. Med en 3D miljö kan man på enkelt sätt komma ner på barns nivå, ställa in vinkel på synfältet och analysera siktförhållandet i området. Givetvis kan man aldrig visualisera exakt hur ett barn uppfattar trafiken men detta är en god bit på vägen.

Powered by Koha