The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Konsekvenser av att transportera färdigproducerad eller delproducerad produkt : en fallstudie av Megadoor AB Öhman, Jesper

By: Publication details: Luleå Luleå tekniska universitet, 2004; Civilingenjörsprogrammet, ; Industriell ekonomi, ; Examensarbete 2004:007, Description: 523 kBSubject(s): Online resources: Abstract: Detta examensarbete utfördes på Megadoor AB i Skellefteå som tillverkar industriportar i alla tänkbara storlekar. Portarna har en unik teknisk utformning vilket gör att det endast finns ett fåtal konkurrenter. I dagsläget tillverkar Megadoor AB sina större portar mestadels i mindre delar innan de skickar dem till kunden, vilket gör att de har en lång installationstid. Om portarna istället skulle tillverkas i sin helhet i produktionslokalen, skulle de kunna minska tiden för installationen vilket skulle öka servicegraden mot kunden. Detta har länge diskuterats på företaget, men eftersom kunskapen kring vilka transportregler som finns för transport av extrema produkter och hur prisbilden ser ut för dessa transporter, har de inte vågat ändra sitt tillvägagångssätt. Syftet med detta arbete är att komma med rekommendationer om hur långa portar som bör skickas i sitt färdigproducerade skick till fyra valda städer. Rapporten kommer även att presentera vilka regler och lagar som finns kring transporter. Arbetet har gått ut på att först undersöka andra företag som kan sitta med samma problem, för att få en bättre bild av hur problemet skulle kunna lösas. Nuläget på Megadoor AB har även studerats, där kostnader för installationer och tillverkning har tagits fram. Transportbolag har intervjuats för att få en bra bild över hur priserna ser ut på transportmarknaden. Transportpriset till fyra europeiska länder har valts att studeras. Kostnadskalkyler har sedan utförts på ett antal portar för att se hur kostnadsskillnaderna mellan att skicka färdigproducerade portar eller delproducerade portar. Detta har utmynnat i en analys av kostnadsskillnaderna och några utvalda fördelsfaktorer. Från denna analys har sedan följande rekommendationer kommit fram: · Megadoor AB bör tillverka så stora System 1500 portar som det i dagsläget är möjligt i sitt slutliga skick innan de skickas till kund. Detta gäller till samtliga av de städer som undersökts. · System 1000 portarna bör Megadoor AB skicka färdigproducerade i alla längder till Danmark och Nederländerna. Medan de endast bör skicka portar med en totallängd på 14,5 meter i sitt färdigproducerade skick till England och Frankrike. Längre System 1000 portar bör skickas i delar till dessa länder.
Item type: Master thesis
No physical items for this record

Detta examensarbete utfördes på Megadoor AB i Skellefteå som tillverkar industriportar i alla tänkbara storlekar. Portarna har en unik teknisk utformning vilket gör att det endast finns ett fåtal konkurrenter. I dagsläget tillverkar Megadoor AB sina större portar mestadels i mindre delar innan de skickar dem till kunden, vilket gör att de har en lång installationstid. Om portarna istället skulle tillverkas i sin helhet i produktionslokalen, skulle de kunna minska tiden för installationen vilket skulle öka servicegraden mot kunden. Detta har länge diskuterats på företaget, men eftersom kunskapen kring vilka transportregler som finns för transport av extrema produkter och hur prisbilden ser ut för dessa transporter, har de inte vågat ändra sitt tillvägagångssätt. Syftet med detta arbete är att komma med rekommendationer om hur långa portar som bör skickas i sitt färdigproducerade skick till fyra valda städer. Rapporten kommer även att presentera vilka regler och lagar som finns kring transporter. Arbetet har gått ut på att först undersöka andra företag som kan sitta med samma problem, för att få en bättre bild av hur problemet skulle kunna lösas. Nuläget på Megadoor AB har även studerats, där kostnader för installationer och tillverkning har tagits fram. Transportbolag har intervjuats för att få en bra bild över hur priserna ser ut på transportmarknaden. Transportpriset till fyra europeiska länder har valts att studeras. Kostnadskalkyler har sedan utförts på ett antal portar för att se hur kostnadsskillnaderna mellan att skicka färdigproducerade portar eller delproducerade portar. Detta har utmynnat i en analys av kostnadsskillnaderna och några utvalda fördelsfaktorer. Från denna analys har sedan följande rekommendationer kommit fram: · Megadoor AB bör tillverka så stora System 1500 portar som det i dagsläget är möjligt i sitt slutliga skick innan de skickas till kund. Detta gäller till samtliga av de städer som undersökts. · System 1000 portarna bör Megadoor AB skicka färdigproducerade i alla längder till Danmark och Nederländerna. Medan de endast bör skicka portar med en totallängd på 14,5 meter i sitt färdigproducerade skick till England och Frankrike. Längre System 1000 portar bör skickas i delar till dessa länder.

Powered by Koha