The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Trafik för en attraktiv stad : underlag. Utgåva 1

By: Contributor(s): Publication details: Karlskrona Boverket. Svenska kommunförbundet. Vägverket, 2004; Banverket, Description: 7,2 MB, 258 sISBN:
  • 9172892382
Subject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI 2004.0475Location: Abstract: Syftet med "Trafik för en attraktiv stad" är att vägleda planerare och beslutsfattare i processen med att upprätta en kommunal trafikstrategi. Trafikstrategin ska ge kommunen stöd i den fysiska planeringen så att trafikfrågorna kan integreras i planeringen. Planering för en attraktiv och hållbar stad kan därmed stödjas i riktning mot ett hållbart trafiksystem. "Trafik för en attraktiv stad" består av två delar, handbok och underlag. Den första delen redovisar en arbetsprocess som är avsedd att vara ett stöd i arbetet med kommunens trafikstrategi och med trafikfrågorna i översiktsplanen. Den andra delen innehåller underlag som stöd för arbetet i handboken samt för de planer och program som behövs för att verkställa trafikstrategin och översiktsplanen.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI 2004.0475

Syftet med "Trafik för en attraktiv stad" är att vägleda planerare och beslutsfattare i processen med att upprätta en kommunal trafikstrategi. Trafikstrategin ska ge kommunen stöd i den fysiska planeringen så att trafikfrågorna kan integreras i planeringen. Planering för en attraktiv och hållbar stad kan därmed stödjas i riktning mot ett hållbart trafiksystem. "Trafik för en attraktiv stad" består av två delar, handbok och underlag. Den första delen redovisar en arbetsprocess som är avsedd att vara ett stöd i arbetet med kommunens trafikstrategi och med trafikfrågorna i översiktsplanen. Den andra delen innehåller underlag som stöd för arbetet i handboken samt för de planer och program som behövs för att verkställa trafikstrategin och översiktsplanen.

Powered by Koha