The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Hastigheter i Stockholm : resultat av hastighetsmätningar 1986-2003 Bairu, Kaleb

By: Publication details: Stockholm NTF Stockholms län, 2003; Rapport 0304, Description: 18 sSubject(s): Bibl.nr: VTI P2635:2003-04Location: Abstract: Sedan 1986 har NTF Stockholms län årligen studerat hastigheter på ett antal 30- och 50- sträckor i Stockholm. Det främsta syftet med studierna är att undersöka hur hastigheterna förändras över åren. Avsikten är alltså inte att skatta nivån på hastigheten vid en viss tidpunkt. 1999 utvecklades studien till att omfatta totalt 32 mätplatser från tidigare 19. Vissa mindre lämpliga platser togs bort. Förändringen innebar att de tidigare studierna inte är likvärdiga med studierna 1999-2003 och därför kan inga jämförelser göras dem emellan. Studien 2003 genomfördes under perioden 29 sept. till 10 oktober och omfattar 9963 fordon, varav 6874 personbilar, 750 taxibilar, 1718 lätta lastbilar, 424 tunga lastbilar och 197 bussar. Resultaten redovisas gruppvis för 30-sträckor samt 50-sträckor, men även medelhastighet per fordonslag på respektive sträcka har noterats.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P2635:2003-04

Sedan 1986 har NTF Stockholms län årligen studerat hastigheter på ett antal 30- och 50- sträckor i Stockholm. Det främsta syftet med studierna är att undersöka hur hastigheterna förändras över åren. Avsikten är alltså inte att skatta nivån på hastigheten vid en viss tidpunkt. 1999 utvecklades studien till att omfatta totalt 32 mätplatser från tidigare 19. Vissa mindre lämpliga platser togs bort. Förändringen innebar att de tidigare studierna inte är likvärdiga med studierna 1999-2003 och därför kan inga jämförelser göras dem emellan. Studien 2003 genomfördes under perioden 29 sept. till 10 oktober och omfattar 9963 fordon, varav 6874 personbilar, 750 taxibilar, 1718 lätta lastbilar, 424 tunga lastbilar och 197 bussar. Resultaten redovisas gruppvis för 30-sträckor samt 50-sträckor, men även medelhastighet per fordonslag på respektive sträcka har noterats.

Powered by Koha