The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Bilbältesanvändning i Stockholm : resultat av observationer 1984-2002 Cronvall, Kjell

By: Publication details: Stockholm NTF Stockholms län, 2002; Rapport 0202, Description: 15 sSubject(s): Bibl.nr: VTI P2635:2002-02Location: Abstract: NTF Stockholms län har gjort årliga studier av bältesanvändningen i Stockholm sedan 1984, med undantag för 1990 och 1992 och 2001. Sedan 1993 noteras användningen i personbilar, lätta lastbilar och taxi separat. Det främsta syftet med studierna är att undersöka hur användningen av bilbälte förändras över åren. Avsikten med studierna är alltså inte i första hand att skatta nivån på bältesanvändningen vid en viss tidpunkt. Studien 2002 omfattar 35 mätplatser av olika karaktär. Studien genomfördes i september och oktober och omfattar totalt 58 500 fordon och drygt 74 700 åkande personer. Totalt sett visar resultaten 2002 en minskning av bilbältesanvändningen med ca 4 % jämfört med mätningen 2000. Den sammanlagda bältesanvändningen för alla platser i bilen var 74 %. Omkring en av fyra bilåkande i Stockholm satt således inte fastspänd i bilen. Bältesanvändningen är lägre i innerstaden och ytterstaden jämfört med in- och utfarterna. Totalt sett är bilbältesanvändningen något högre vid Stockholms infarter än vid Stockholms utfarter. Detta gäller även vid en jämförelse bakåt i tiden.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P2635:2002-02

NTF Stockholms län har gjort årliga studier av bältesanvändningen i Stockholm sedan 1984, med undantag för 1990 och 1992 och 2001. Sedan 1993 noteras användningen i personbilar, lätta lastbilar och taxi separat. Det främsta syftet med studierna är att undersöka hur användningen av bilbälte förändras över åren. Avsikten med studierna är alltså inte i första hand att skatta nivån på bältesanvändningen vid en viss tidpunkt. Studien 2002 omfattar 35 mätplatser av olika karaktär. Studien genomfördes i september och oktober och omfattar totalt 58 500 fordon och drygt 74 700 åkande personer. Totalt sett visar resultaten 2002 en minskning av bilbältesanvändningen med ca 4 % jämfört med mätningen 2000. Den sammanlagda bältesanvändningen för alla platser i bilen var 74 %. Omkring en av fyra bilåkande i Stockholm satt således inte fastspänd i bilen. Bältesanvändningen är lägre i innerstaden och ytterstaden jämfört med in- och utfarterna. Totalt sett är bilbältesanvändningen något högre vid Stockholms infarter än vid Stockholms utfarter. Detta gäller även vid en jämförelse bakåt i tiden.

Powered by Koha