The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Bilbältesanvändning bland förare av tunga lastbilar : resultat av observationer 2003 Cronvall, Kjell

By: Publication details: Stockholm NTF Stockholms län, 2003; Notat 0302, Description: 8 sSubject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI P2637:2003-02Location: Abstract: NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet (se fotnot i förordet) studerat bilbältesanvändningen bland förare av tunga fordon. Avsikten med studien har i första hand varit att få en uppfattning om nivån på bältesanvändningen vid framförandet av tunga fordon. Studien omfattar sex mätplatser av olika karaktär. Studien genomfördes under april - juni 2003 och omfattar totalt 738 fordon. Undersökningen visar att bältesanvändningen bland yrkesförare i tunga fordon är mycket låg. Av 738 observerade förare var det endast 112 som använde bälte. Det motsvarar en användning på 15,2 %, vilket innebär att drygt åtta av tio förare inte använde bilbältet. Av 16 identifierade företag var det dessutom sex företag där ingen av de observerade förarna använde bälte. Att förarna inte använder bälte är inte enbart ett problem för föraren; det handlar också om företaget och företagets kultur när det gäller trafiksäkerhet. Om man tittar på arbetsmiljölagen 2 kapitel 7 § står det att personlig skyddsutrustning skall användas. Bilbältet är en personlig skyddsutrustning om något. I samma lag 3 kapitlet 2 § står att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. I 2a § står att arbetsgivaren skall planera, leda och kontrollera verksamheten på sådant sätt att arbetsmiljön uppfyller kraven i lag och föreskrifter. I 4 § står att arbetstagaren skall medverka och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö Det krävs en satsning på information mot yrkesförare av tunga fordon för att öka bältesanvändningen. Det måste åligga såväl företagsledningar som fackliga organisationer att snarast genomföra dessa informationsinsatser i syfte att snabbt få till stånd en ökad bältesanvändning. Bilbälte räddar liv.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P2637:2003-02

NTF Stockholms län har i samarbete med Yrkestrafikrådet (se fotnot i förordet) studerat bilbältesanvändningen bland förare av tunga fordon. Avsikten med studien har i första hand varit att få en uppfattning om nivån på bältesanvändningen vid framförandet av tunga fordon. Studien omfattar sex mätplatser av olika karaktär. Studien genomfördes under april - juni 2003 och omfattar totalt 738 fordon. Undersökningen visar att bältesanvändningen bland yrkesförare i tunga fordon är mycket låg. Av 738 observerade förare var det endast 112 som använde bälte. Det motsvarar en användning på 15,2 %, vilket innebär att drygt åtta av tio förare inte använde bilbältet. Av 16 identifierade företag var det dessutom sex företag där ingen av de observerade förarna använde bälte. Att förarna inte använder bälte är inte enbart ett problem för föraren; det handlar också om företaget och företagets kultur när det gäller trafiksäkerhet. Om man tittar på arbetsmiljölagen 2 kapitel 7 § står det att personlig skyddsutrustning skall användas. Bilbältet är en personlig skyddsutrustning om något. I samma lag 3 kapitlet 2 § står att arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som krävs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. I 2a § står att arbetsgivaren skall planera, leda och kontrollera verksamheten på sådant sätt att arbetsmiljön uppfyller kraven i lag och föreskrifter. I 4 § står att arbetstagaren skall medverka och delta i genomförandet av de åtgärder som behövs för att åstadkomma en god arbetsmiljö Det krävs en satsning på information mot yrkesförare av tunga fordon för att öka bältesanvändningen. Det måste åligga såväl företagsledningar som fackliga organisationer att snarast genomföra dessa informationsinsatser i syfte att snabbt få till stånd en ökad bältesanvändning. Bilbälte räddar liv.

Powered by Koha