The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Faktiska skador i polisrapporterade olyckor på mötesfria vägar : en förstudie Brüde, Ulf

By: Series: VTI notatPublication details: Linköping Statens väg- och transportforskningsinstitut, 2004; VTI notat 40-2004, Description: 17 sSubject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI P5000:2004-40Location: Abstract: Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka vad som kan göras för att få bättre kunskap om de faktiska personskadorna på mötesfria vägar. Detta skall i sin tur användas för att om möjligt förbättra utformningsråden för byggande av mötesfri väg Som underlag har inledningsvis utnyttjats en enkät som skickats ut till förare av fordon i vilket det på mötesfri 2+1-väg enligt polisen uppstått svår personskada under 2001-2002 eller lindrig personskada under andra halvåret 2002. Av 91 tillfrågade fordonsförare besvarades enkäten av 23 stycken (25 %). Materialet är litet och de slutsatser som kan dras blir med nödvändighet begränsade. Det bedöms att polisen i flertalet fall har gjort rätt klassificering av skadornas svårhetsgrad, åtminstone vad gäller de enligt polisen svåra personskadorna. Underlaget för bedömningen har dock varit bristfälligt, särskilt vad gäller de enligt polisen lindriga personskadorna, och skulle kunna förbättras. Det fordras också ett annorlunda frågeunderlag för att få svar på hur vägens detaljutformning påverkat svårhetsgraden.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P5000:2004-40

Syftet med föreliggande studie har varit att undersöka vad som kan göras för att få bättre kunskap om de faktiska personskadorna på mötesfria vägar. Detta skall i sin tur användas för att om möjligt förbättra utformningsråden för byggande av mötesfri väg Som underlag har inledningsvis utnyttjats en enkät som skickats ut till förare av fordon i vilket det på mötesfri 2+1-väg enligt polisen uppstått svår personskada under 2001-2002 eller lindrig personskada under andra halvåret 2002. Av 91 tillfrågade fordonsförare besvarades enkäten av 23 stycken (25 %). Materialet är litet och de slutsatser som kan dras blir med nödvändighet begränsade. Det bedöms att polisen i flertalet fall har gjort rätt klassificering av skadornas svårhetsgrad, åtminstone vad gäller de enligt polisen svåra personskadorna. Underlaget för bedömningen har dock varit bristfälligt, särskilt vad gäller de enligt polisen lindriga personskadorna, och skulle kunna förbättras. Det fordras också ett annorlunda frågeunderlag för att få svar på hur vägens detaljutformning påverkat svårhetsgraden.

Powered by Koha