The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Klimatstrategi för vägtransportsektorn Johansson, Håkan ; Nilsson, Lars

By: Contributor(s): Publication details: Vägverket Vägverket. Publikation 2004:102, 2004Subject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI P1928:2004-102Location: Abstract: Vägtransporterna står för en allt större del av utsläppen av klimatgaser. I denna rapport redovisar Vägverket hur trenden kan brytas och hur klimatmålen för vägtransportsektorn kan nås. Analysen visar att det går att nå även tuffa mål. Det som krävs är ett ett hårt och målmedvetet arbete och i vissa fall betydande uppoffringar. Åtgärder för att nå de långsiktiga målen (2020 resp 2050) måste sättas in snarast men med dessa åtgärder nås inte målet för 2010 fullt ut. För att även klara detta krävs kraftfulla, tidsbegränsade ekonomiska styrmedel. Analysen visar även att flera av de åtgärder som ofta lyfts fram i debatten har relativt liten påverkan på de kortsiktiga målen. Detta gäller exempelvis; alternativa bränslen, överföringar till andra transportslag samt samhällsplaneringsåtgärder för minskat transportefterfrågan.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P1928:2004-102

Vägtransporterna står för en allt större del av utsläppen av klimatgaser. I denna rapport redovisar Vägverket hur trenden kan brytas och hur klimatmålen för vägtransportsektorn kan nås. Analysen visar att det går att nå även tuffa mål. Det som krävs är ett ett hårt och målmedvetet arbete och i vissa fall betydande uppoffringar. Åtgärder för att nå de långsiktiga målen (2020 resp 2050) måste sättas in snarast men med dessa åtgärder nås inte målet för 2010 fullt ut. För att även klara detta krävs kraftfulla, tidsbegränsade ekonomiska styrmedel. Analysen visar även att flera av de åtgärder som ofta lyfts fram i debatten har relativt liten påverkan på de kortsiktiga målen. Detta gäller exempelvis; alternativa bränslen, överföringar till andra transportslag samt samhällsplaneringsåtgärder för minskat transportefterfrågan.

Powered by Koha