The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Färre olyckor med rödljuskörande lastbilar Kronborg, Peter

By: Publication details: Borlänge Vägverket. Publikation 2003:145, 2003Description: 1,4 MB, 19 sSubject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI P1928:2003-145Location: Abstract: Rödljuskörande tunga fordon som krockar med personbilar är ett stort trafiksäkerhetsproblem. Påkörning med tunga fordon i höga farter leder till allvarliga olyckor, ofta med dödsfall som följd. Tunga fordon tycks även vara överrepresenterade bland rödljuskörarna. Med detta som bakgrund startade 1999, på initiativ av Vägverket Region Väst och TFK - Institutet för transportforskning, ett FoU-projekt finansierat av Vägverkets huvudkontor. Detta är en kortfattad slutrapport från projektet. En tidigare mer detaljerad delrapport (Färre rödkörningsolyckor, Vägverket 2001) redovisar bakgrunden och de första försöken under 1999 - 2000 i Nödinge norr om Göteborg. Under 2001 - 2003 bedrevs fortsatta prov i Trollhättan som enbart redovisas i denna rapport. Syftet med projektet var att förbättra Lhovrastyrningen av Sveriges trafiksignaler med tanke att få färre olyckor med rödljuskörande tunga fordon. Detta kan göras genom att förhindra växling från grönt till gult när det finns potentiella rödljuskörande tunga fordon i tillfarten. En lösning på detta problem redovisas i denna rapport. En annan tanke med projektet var att med intelligent detektering identifiera tunga fordon som ej börjar reducera sin hastighet då de kör mot en signal som växlar till rött. Detta lyckades inte och redovisas inte i denna rapport, men väl i delrapporten.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P1928:2003-145

Rödljuskörande tunga fordon som krockar med personbilar är ett stort trafiksäkerhetsproblem. Påkörning med tunga fordon i höga farter leder till allvarliga olyckor, ofta med dödsfall som följd. Tunga fordon tycks även vara överrepresenterade bland rödljuskörarna. Med detta som bakgrund startade 1999, på initiativ av Vägverket Region Väst och TFK - Institutet för transportforskning, ett FoU-projekt finansierat av Vägverkets huvudkontor. Detta är en kortfattad slutrapport från projektet. En tidigare mer detaljerad delrapport (Färre rödkörningsolyckor, Vägverket 2001) redovisar bakgrunden och de första försöken under 1999 - 2000 i Nödinge norr om Göteborg. Under 2001 - 2003 bedrevs fortsatta prov i Trollhättan som enbart redovisas i denna rapport. Syftet med projektet var att förbättra Lhovrastyrningen av Sveriges trafiksignaler med tanke att få färre olyckor med rödljuskörande tunga fordon. Detta kan göras genom att förhindra växling från grönt till gult när det finns potentiella rödljuskörande tunga fordon i tillfarten. En lösning på detta problem redovisas i denna rapport. En annan tanke med projektet var att med intelligent detektering identifiera tunga fordon som ej börjar reducera sin hastighet då de kör mot en signal som växlar till rött. Detta lyckades inte och redovisas inte i denna rapport, men väl i delrapporten.

Powered by Koha