The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Allmänna vattentjänster

By: Contributor(s): Series: Publication details: Stockholm Statens offentliga utredningar, 2004; SOU 2004:64, Description: 512 sISBN:
  • 9138221640
Subject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI P0197:2004-64Location: Abstract: Utredningen har haft tre huvuduppgifter. Den första har gällt privatiseringsfrågan. Den handlar om företags- och ägarstrukturen på va-området, hur den allmänna va-verksamheten skall organiseras och vem som skall äga och driva de allmänna va-anläggningarna. Den andra huvuduppgiften har varit att göra en allmän översyn av va-lagstiftningen, dvs. huvudsakligen lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar och lagen (1976:839) om Statens va-nämnd. Och den tredje att göra en utvärdering av lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem. Betänkandet innehåller ett förslag om en ny lag om allmänna vattentjänster. Den bygger i väsentliga delar på den gällande valagen, som den skall ersätta, och utgör framför allt en vidareutveckling av denna. Dessutom föreslås en del ändringar i lagen om Statens va-nämnd och i anläggningslagen (1973:1149). Slutligen lämnas ett förslag om att lagen om allmänna värmesystem skall upphävas.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P0197:2004-64

Utredningen har haft tre huvuduppgifter. Den första har gällt privatiseringsfrågan. Den handlar om företags- och ägarstrukturen på va-området, hur den allmänna va-verksamheten skall organiseras och vem som skall äga och driva de allmänna va-anläggningarna. Den andra huvuduppgiften har varit att göra en allmän översyn av va-lagstiftningen, dvs. huvudsakligen lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar och lagen (1976:839) om Statens va-nämnd. Och den tredje att göra en utvärdering av lagen (1981:1354) om allmänna värmesystem. Betänkandet innehåller ett förslag om en ny lag om allmänna vattentjänster. Den bygger i väsentliga delar på den gällande valagen, som den skall ersätta, och utgör framför allt en vidareutveckling av denna. Dessutom föreslås en del ändringar i lagen om Statens va-nämnd och i anläggningslagen (1973:1149). Slutligen lämnas ett förslag om att lagen om allmänna värmesystem skall upphävas.

Powered by Koha