The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

ITS effektsamband : uppdatering av effektsamband 2000 med avseende på ITS

By: Publication details: Borlänge Vägverket. Publikation 2003:193, 2003Description: 412 kB, 121 sSubject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI P1928:2003-193Location: Abstract: Samhällets åtgärder i vägtransportsystemet ska bygga på en helhetssyn och syfta till att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. I planeringen ska praktiska erfarenheter och kunskaper från forskning och utveckling om sambanden mellan åtgärder och deras konsekvenser för samhället utnyttjas för att vi på bästa sätt ska kunna nå våra mål. Resultatet av hittills genomfört och uppföljt arbete har sammanställts i publikationsserien "Effektsamband 2000". Effektsamband 2000 är ett kunskapsdokument som utgör ett viktigt stöd vid planering, projektering och uppföljning av alla slag av åtgä rder inom vägtransportsystemet. Under 2001-2002 uppdaterades dokumentet Väginformatik, Katalog över system och tjänster genom en andra utgåva 1. I den nya utgåvan definierades nya system och tjänster som ej funnits med i tidigare dokument. Vad gäller effekter av väginformatik, eller ITS (Intelligenta Transport System) har systemen och tjänsterna från Väginformatikskatalogen första utgåva beskrivits i Effektsamband 2000. Under åren sedan Effektsamband 2000 sammanställdes har arbetet med att analysera effekterna av ITS fortsatt och detta tillsammans med publicerandet av Väginformatikskatalogens andra utgåva har resulterat i ett behov att uppdatera Effektsamband 2000 med avseende på ITS-system och -tjänster. Föreliggande dokument är sammanställningen av de uppdaterade effektsambanden inom ITS-området.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P1928:2003-193

Samhällets åtgärder i vägtransportsystemet ska bygga på en helhetssyn och syfta till att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. I planeringen ska praktiska erfarenheter och kunskaper från forskning och utveckling om sambanden mellan åtgärder och deras konsekvenser för samhället utnyttjas för att vi på bästa sätt ska kunna nå våra mål. Resultatet av hittills genomfört och uppföljt arbete har sammanställts i publikationsserien "Effektsamband 2000". Effektsamband 2000 är ett kunskapsdokument som utgör ett viktigt stöd vid planering, projektering och uppföljning av alla slag av åtgä rder inom vägtransportsystemet. Under 2001-2002 uppdaterades dokumentet Väginformatik, Katalog över system och tjänster genom en andra utgåva 1. I den nya utgåvan definierades nya system och tjänster som ej funnits med i tidigare dokument. Vad gäller effekter av väginformatik, eller ITS (Intelligenta Transport System) har systemen och tjänsterna från Väginformatikskatalogen första utgåva beskrivits i Effektsamband 2000. Under åren sedan Effektsamband 2000 sammanställdes har arbetet med att analysera effekterna av ITS fortsatt och detta tillsammans med publicerandet av Väginformatikskatalogens andra utgåva har resulterat i ett behov att uppdatera Effektsamband 2000 med avseende på ITS-system och -tjänster. Föreliggande dokument är sammanställningen av de uppdaterade effektsambanden inom ITS-området.

Powered by Koha