The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Luftföroreningar Stockholms och Uppsala län : utsläppsdata för år 2002

By: Publication details: Stockholm Stockholms och Uppsala läns luftvårdsförbund. LVF-rapport 3:2004, 2004Description: 11 sSubject(s): Online resources: Abstract: Luftvårdsförbundets system för övervakning av luftkvaliteten är ett komplett geografiskt informationssystem för luft. För att analysera vilka effekter olika åtgärder har på luftkvaliteten beräknas utsläpp och spridning av luftföroreningar. För att verifiera spridningsberäkningar utförs mätningar av luftföroreningshalter vid en mängd platser. I utsläppsdatabasen lagras data om vilka föroreningar som släpps ut i atmosfären samt när, var och hur utsläppen sker. Utsläppsdatabasen uppdateras varje år i samarbete mellan kommuner, länsstyrelser statliga verk och SLB-analys. Utsläppsdata för år 2002 återfinns i denna rapport. Mätningar utförs både av olika meterorologiska parametrar och av olika luftföroreningar. Olika meteorologiska förhållanden avgör hur luftföroreningar sprids i atmosfären. För spridningsberäkningar behövs information om väderparametrar som vind, temperatur, globalstrålning och nederbörd. Dessa parametrar mäts vid ett antal meteorologiska mätstationer i länen. Luftföroreningsmätningar krävs för att på vissa platser erhålla trender och noggrannare information om haltvariationer. Teknik och metoder varierar beroende på syfte och ämne. Vid vissa fasta mätstationer sker kontinuerliga timvisa mätningar. Andra mätningar krävs för att karlägga lokala förhållanden eller för att bedöma vilka halter av luftföroreningar som kommer från andra regioner och länder. Mätningar av luftföroreningshalter är också nödvändigt för att verifiera spridningsberäkningar. Många aktörer vill utnyttja utsläppsdatabasen för trendstudier. Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbunds utsläppsdatabaser förbättras emellertid kontinuerligt med avseende på detaljeringsgrad och kvalitet. Utsläppsjämförelser mellan åren som grundas på redovisade utsläpp i luftvårdsförbundets rapporter rekommenderas därför ej. För att tillgodose möjligheten att kunna utföra trendstudier har SLB-analys på uppdrag av luftvårdsförbundet redovisat korrigerade utsläpp för varje enskild kommun i Stockholm och Uppsala län för åren 1990, 1995, 2000, 2006 och 2010. I rapport 3:2002, ”Beräkningsdokumentation – Utsläpp till luft mellan 1990 och 2010 i Stockholms och Uppsala län” [ref.1].framgår hur beräkningarna är genomförda samt resultat för de två länen. Rapporterna finns på luftvårdsförbundets hemsida www.slb.nu/lvf/
Item type: Reports, conferences, monographs
No physical items for this record

Luftvårdsförbundets system för övervakning av luftkvaliteten är ett komplett geografiskt informationssystem för luft. För att analysera vilka effekter olika åtgärder har på luftkvaliteten beräknas utsläpp och spridning av luftföroreningar. För att verifiera spridningsberäkningar utförs mätningar av luftföroreningshalter vid en mängd platser. I utsläppsdatabasen lagras data om vilka föroreningar som släpps ut i atmosfären samt när, var och hur utsläppen sker. Utsläppsdatabasen uppdateras varje år i samarbete mellan kommuner, länsstyrelser statliga verk och SLB-analys. Utsläppsdata för år 2002 återfinns i denna rapport. Mätningar utförs både av olika meterorologiska parametrar och av olika luftföroreningar. Olika meteorologiska förhållanden avgör hur luftföroreningar sprids i atmosfären. För spridningsberäkningar behövs information om väderparametrar som vind, temperatur, globalstrålning och nederbörd. Dessa parametrar mäts vid ett antal meteorologiska mätstationer i länen. Luftföroreningsmätningar krävs för att på vissa platser erhålla trender och noggrannare information om haltvariationer. Teknik och metoder varierar beroende på syfte och ämne. Vid vissa fasta mätstationer sker kontinuerliga timvisa mätningar. Andra mätningar krävs för att karlägga lokala förhållanden eller för att bedöma vilka halter av luftföroreningar som kommer från andra regioner och länder. Mätningar av luftföroreningshalter är också nödvändigt för att verifiera spridningsberäkningar. Många aktörer vill utnyttja utsläppsdatabasen för trendstudier. Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbunds utsläppsdatabaser förbättras emellertid kontinuerligt med avseende på detaljeringsgrad och kvalitet. Utsläppsjämförelser mellan åren som grundas på redovisade utsläpp i luftvårdsförbundets rapporter rekommenderas därför ej. För att tillgodose möjligheten att kunna utföra trendstudier har SLB-analys på uppdrag av luftvårdsförbundet redovisat korrigerade utsläpp för varje enskild kommun i Stockholm och Uppsala län för åren 1990, 1995, 2000, 2006 och 2010. I rapport 3:2002, ”Beräkningsdokumentation – Utsläpp till luft mellan 1990 och 2010 i Stockholms och Uppsala län” [ref.1].framgår hur beräkningarna är genomförda samt resultat för de två länen. Rapporterna finns på luftvårdsförbundets hemsida www.slb.nu/lvf/

Powered by Koha