The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Vägtransporter : vad gör EU?

By: Contributor(s): Publication details: Luxemburg Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, 2004; Europeiska gemenskaperna, Description: 13 sISBN:
  • 9289466553
Subject(s): Online resources: Abstract: Med tiden har EG (senare EU) successivt fått allt mer att säga till om både när det gäller gods- och persontransporter på väg.Man har bl.a. undersökt hur medlemsstaternas nationella transportlagstiftning skulle kunna förbättras. Målsättningen har hela tiden varit att tillsammans utveckla och förbättra regelverket. Det är naturligtvis inte meningen att EU - vare sig inom transportområdet eller inom andra områden - skall överta medlemsstaternas befogenheter, utan det gäller att se till att de samordnar insatserna för att undvika störningar som motverkar de gemensamma politiska och strategiska målen. EU har två mål på det här området. För det första, att sörja för optimala och enhetliga villkor så att de transporttjänster som tillhandahålls är säkra, effektiva och av hög kvalitet - detta ligger i både verksamhetsutövarens, tjänsteleverantörernas och användarnas intresse.För det andra, att skapa ett integrerat och konkurrenskraftigt europeiskt område för gods- och persontransporter på väg.Denna integration omfattar självfallet också de nya medlemsstater som anslöt sig till EU den 1 maj 2004. Såsom beskrivs i 2001 års vitbok måste godstransporternas framtid ses i ett helhetsperspektiv där man beaktar den europeiska transportpolitikens utveckling på medellång sikt. Med tanke på de miljö- och energiproblem som EU står inför är det knappast försvarbart - vare sig för samhället eller för transportsektorn - att fortsätta den ensidiga satsningen på biloch lastbilstransporter. Detta skulle förr eller senare leda till att sektorn gräver sin egen grav. Alla insatser som går ut på att öka vägtransporternas effektivitet måste därför ingå i en övergripande strategi för att skapa bättre balans mellan olika transportsätt - transporter på väg, järnväg, inre vattenvägar och till sjöss. Med ett sådant perspektiv inser man snart att problematiken är betydligt mer komplex än om analysen begränsas till vägtransportsektorn. Hur kan man t.ex. fördela de medel som anslås till transportinfrastrukturen på bästa sätt? Detta är en central fråga i alla diskussioner om vägtullar och vägavgifter. Det kan vara bra att ha denna korta bakgrund i bakhuvudet när man betraktar de lagstiftningsåtgärder som redovisas i denna broschyr.
Item type: Reports, conferences, monographs
No physical items for this record

Med tiden har EG (senare EU) successivt fått allt mer att säga till om både när det gäller gods- och persontransporter på väg.Man har bl.a. undersökt hur medlemsstaternas nationella transportlagstiftning skulle kunna förbättras. Målsättningen har hela tiden varit att tillsammans utveckla och förbättra regelverket. Det är naturligtvis inte meningen att EU - vare sig inom transportområdet eller inom andra områden - skall överta medlemsstaternas befogenheter, utan det gäller att se till att de samordnar insatserna för att undvika störningar som motverkar de gemensamma politiska och strategiska målen. EU har två mål på det här området. För det första, att sörja för optimala och enhetliga villkor så att de transporttjänster som tillhandahålls är säkra, effektiva och av hög kvalitet - detta ligger i både verksamhetsutövarens, tjänsteleverantörernas och användarnas intresse.För det andra, att skapa ett integrerat och konkurrenskraftigt europeiskt område för gods- och persontransporter på väg.Denna integration omfattar självfallet också de nya medlemsstater som anslöt sig till EU den 1 maj 2004. Såsom beskrivs i 2001 års vitbok måste godstransporternas framtid ses i ett helhetsperspektiv där man beaktar den europeiska transportpolitikens utveckling på medellång sikt. Med tanke på de miljö- och energiproblem som EU står inför är det knappast försvarbart - vare sig för samhället eller för transportsektorn - att fortsätta den ensidiga satsningen på biloch lastbilstransporter. Detta skulle förr eller senare leda till att sektorn gräver sin egen grav. Alla insatser som går ut på att öka vägtransporternas effektivitet måste därför ingå i en övergripande strategi för att skapa bättre balans mellan olika transportsätt - transporter på väg, järnväg, inre vattenvägar och till sjöss. Med ett sådant perspektiv inser man snart att problematiken är betydligt mer komplex än om analysen begränsas till vägtransportsektorn. Hur kan man t.ex. fördela de medel som anslås till transportinfrastrukturen på bästa sätt? Detta är en central fråga i alla diskussioner om vägtullar och vägavgifter. Det kan vara bra att ha denna korta bakgrund i bakhuvudet när man betraktar de lagstiftningsåtgärder som redovisas i denna broschyr.

Powered by Koha