The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Uppskattning av emissionsfaktor för bensen Omstedt, Gunnar ; Johansson, Christer

By: Contributor(s): Publication details: Stockholm Stockholm luft- och bulleranalys, 2004; SLB-analys 2:2004, Subject(s): Online resources: Abstract: Emissionsfaktorer av bensen har uppskattats med hjälp av data från Hornsgatan i Stockholm. En emissionsfaktor för Hornsgatan i Stockholm har erhållits genom att analysera halter av bensen och NOx (den så kallade spårämnesmetoden). Denna emissionsfaktor har sedan applicerats i en spridningsmodell för gaturum (den s k OSPM modellen). Resultaten kan sammanfattas på följande sätt: - Ingen signifikant minskning av halterna av bensen har skett under åren 2001-2003 vid Hornsgatan i Stockholm. - Via spårämnesmetoden har en genomsnittlig emissionsfaktor för Hornsgatan år 2003 uppskattats till 35 mg/fkm. - En genomsnittlig emissionsfaktor för hela Stockholmsregionen förväntas ligga 20% till 40% lägre, dvs mellan 20 och 30 mg/fkm, p g a de speciella trafikförhållandena vid mätplatsen på Hornsgatan. - Spridningsberäkningar för Hornsgatan för år 2003 visar på en god samvariation med uppmätta timmedelvärden. Modellen underskattar halterna något, i genomsnitt med ca 15%, men detta ligger inom de totala osäkerheterna i beräkningarna och mätningarna.
Item type: Reports, conferences, monographs
No physical items for this record

Emissionsfaktorer av bensen har uppskattats med hjälp av data från Hornsgatan i Stockholm. En emissionsfaktor för Hornsgatan i Stockholm har erhållits genom att analysera halter av bensen och NOx (den så kallade spårämnesmetoden). Denna emissionsfaktor har sedan applicerats i en spridningsmodell för gaturum (den s k OSPM modellen). Resultaten kan sammanfattas på följande sätt: - Ingen signifikant minskning av halterna av bensen har skett under åren 2001-2003 vid Hornsgatan i Stockholm. - Via spårämnesmetoden har en genomsnittlig emissionsfaktor för Hornsgatan år 2003 uppskattats till 35 mg/fkm. - En genomsnittlig emissionsfaktor för hela Stockholmsregionen förväntas ligga 20% till 40% lägre, dvs mellan 20 och 30 mg/fkm, p g a de speciella trafikförhållandena vid mätplatsen på Hornsgatan. - Spridningsberäkningar för Hornsgatan för år 2003 visar på en god samvariation med uppmätta timmedelvärden. Modellen underskattar halterna något, i genomsnitt med ca 15%, men detta ligger inom de totala osäkerheterna i beräkningarna och mätningarna.

Powered by Koha