The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Värdering av tid, olyckor och miljö vid väginvesteringar : kartläggning och modellbeskrivning Persson, Stefan ; Lindqvist, Esbjörn

By: Contributor(s): Publication details: Stockholm Naturvårdsverket, 2003; Rapport 5270, Description: 314 kB, 56 sISBN:
  • 9162052705
Subject(s): Online resources: Abstract: Samhällsekonomiska kalkyler är ett viktigt beslutsunderlag inom transportsektorn. På trafikverken i Sverige genomförs kalkylerna främst i avsikt att ta fram underlag inför beslut om investeringar. I denna rapport görs en kartläggning av genomförda samhällsekonomiska kalkyler för väginvesteringar. Bland annat studeras hur stor del av nyttorna i genomförda samhällsekonomiska kalkyler som baseras på olika slags effekter. Utgångsmaterialet är en databas från Vägverket som innehåller samhällsekonomiska analyser av investeringsobjekt på det nationella stamvägnätet. Den modell som används i kalkylerna, EVA-modellen, beskrivs och tre fiktiva beräkningsexempel genomförs för att belysa vilken typ av resultat som modellen ger för olika slags investeringsobjekt.
Item type: Reports, conferences, monographs
No physical items for this record

Samhällsekonomiska kalkyler är ett viktigt beslutsunderlag inom transportsektorn. På trafikverken i Sverige genomförs kalkylerna främst i avsikt att ta fram underlag inför beslut om investeringar. I denna rapport görs en kartläggning av genomförda samhällsekonomiska kalkyler för väginvesteringar. Bland annat studeras hur stor del av nyttorna i genomförda samhällsekonomiska kalkyler som baseras på olika slags effekter. Utgångsmaterialet är en databas från Vägverket som innehåller samhällsekonomiska analyser av investeringsobjekt på det nationella stamvägnätet. Den modell som används i kalkylerna, EVA-modellen, beskrivs och tre fiktiva beräkningsexempel genomförs för att belysa vilken typ av resultat som modellen ger för olika slags investeringsobjekt.

Powered by Koha