The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Marktransporter till och från Arlanda Nilsson, Anders

By: Publication details: Lund Lunds universitet. Tekniska högskolan, 2005; Teknik och samhälle. Trafikplanering. Thesis 127, Description: 85 sSubject(s): Online resources: Bibl.nr: VTI P1492:127Location: Abstract: Transportsektorn svarar för 35% av koldioxidutsläppen och drygt hälften av kväveoxidutsläppen i Sverige. Av koldioxidutsläppen svarar vägtrafiken för nästan 80% medan luftfarten står för 6%. Prognoser talar för en ökning av flygtrafiken i framtiden. Regeringen har satt ett tak för de totala utsläppen av luftföroreningar inklusive marktrafiken till och från Arlanda. Utsläppen av koldioxid och kväveoxider får inte överstiga 1990 års nivå senast 10 år efter det att tredje rullbanan färdigställts. Eftersom den tredje rullbanan blev färdig 2001 så får 1990 års värden inte överstigas år 2011. För att kunna öka flygtrafiken, som är Luftfartsverkets mål, måste därför biltrafiken minska. Ett sätt är att överföra biltrafikanter till kollektivtrafik. I första hand kommer rapporten att omfatta åtgärder som avser utbudet och informationen om kollektivtrafiken.
Item type: Reports, conferences, monographs
Holdings: VTI P1492:127

Transportsektorn svarar för 35% av koldioxidutsläppen och drygt hälften av kväveoxidutsläppen i Sverige. Av koldioxidutsläppen svarar vägtrafiken för nästan 80% medan luftfarten står för 6%. Prognoser talar för en ökning av flygtrafiken i framtiden. Regeringen har satt ett tak för de totala utsläppen av luftföroreningar inklusive marktrafiken till och från Arlanda. Utsläppen av koldioxid och kväveoxider får inte överstiga 1990 års nivå senast 10 år efter det att tredje rullbanan färdigställts. Eftersom den tredje rullbanan blev färdig 2001 så får 1990 års värden inte överstigas år 2011. För att kunna öka flygtrafiken, som är Luftfartsverkets mål, måste därför biltrafiken minska. Ett sätt är att överföra biltrafikanter till kollektivtrafik. I första hand kommer rapporten att omfatta åtgärder som avser utbudet och informationen om kollektivtrafiken.

Powered by Koha