The VTI National Transport Library Catalogue

Normal view MARC view

Att spåra orsaker till transportkostnadsavvikelser Cedbro, Caroline ; Henning, Gunilla

By: Contributor(s): Publication details: Linköping Linköpings universitet, 2005; Ekonomiska institutionen, ; Ekonomprogrammet 2000/7, ; D-uppsats, Description: 125 sSubject(s): Online resources: Abstract: Bakgrund: För företag som transporterar produkter internationellt blir transportkostnaderna en stor kostnadspost. Förkalkyler upprättas som ska jämföras med faktiska kostnader. Det är viktigt för företagen att kunna styra över och veta vad som orsakat avvikelser som uppkommer mellan förkalkyler och faktiska kostnader eftersom förkalkylerna ofta ligger till grund för beslut. Syfte: Syftet med denna uppsats är att utveckla och pröva en analysmetodik för att spåra orsaker till avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska transportkostnader. Avgränsningar: Undersökningen berör endast kostnader som uppkommer i samband med transporter. Försäkringskostnader som behövs vid transporter av gods behandlas dock inte. Genomförande: En fallstudie har utförts på Holmen Paper. Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer. Resultat: Vi har funnit att det går att spåra orsaker till transportkostnadsavvikelser genom att studera hanteringen av transporter ur ett systemperspektiv. När det finns relationssvårigheter mellan delkomponenter i systemet uppkommer avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska transportkostnader.
Item type: Reports, conferences, monographs
No physical items for this record

Bakgrund: För företag som transporterar produkter internationellt blir transportkostnaderna en stor kostnadspost. Förkalkyler upprättas som ska jämföras med faktiska kostnader. Det är viktigt för företagen att kunna styra över och veta vad som orsakat avvikelser som uppkommer mellan förkalkyler och faktiska kostnader eftersom förkalkylerna ofta ligger till grund för beslut. Syfte: Syftet med denna uppsats är att utveckla och pröva en analysmetodik för att spåra orsaker till avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska transportkostnader. Avgränsningar: Undersökningen berör endast kostnader som uppkommer i samband med transporter. Försäkringskostnader som behövs vid transporter av gods behandlas dock inte. Genomförande: En fallstudie har utförts på Holmen Paper. Det empiriska materialet har samlats in genom intervjuer. Resultat: Vi har funnit att det går att spåra orsaker till transportkostnadsavvikelser genom att studera hanteringen av transporter ur ett systemperspektiv. När det finns relationssvårigheter mellan delkomponenter i systemet uppkommer avvikelser mellan förkalkylerade och faktiska transportkostnader.

Powered by Koha